B??d: Access denied for user 'saneady'@'localhost' (using password: NO)
 • Merkurja

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Wr?ka Akima

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Jasnowidz Amala

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Tarocistka Beata

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Magdalena Zi?ba

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Joanna Gulweig

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • W?bita Zefir

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Magdalena Rutkowska-Odero

  sobota, 22 stycznia 2011 21:31
 • Agnieszka Wdowczyk

  sobota, 22 stycznia 2011 21:58
 • Ezoteriusz

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Sylwester Chordecki

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Joanna Wi?niewska

  sobota, 22 stycznia 2011 22:14
 • Wr?ka Renata

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Wr?bita Maciej

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Ewa Kulejewska

  sobota, 22 stycznia 2011 22:07

Skorpion

Horoskop na 2015 dla SKORPIONA24 X - 21 XI


Przychodzi taki czas , ?e najlepiej czujemy si? w towarzystwie osb bliskich, serdecznych, kochanych. Nie bardzo chce si? nam rusza? w ?wiat, robi? cokolwiek a ju? najmniej wprowadza? jakiekolwiek zmiany. Taki w?a?nie czas przyszed? teraz i na Ciebie. Nie szarp si?, nie miej wyrzutw sumienia, nie obwiniaj si? o to ,?e tak naprawd? nic Ci si? nie chce robi?. Ciesz si? atmosfer? przyja?ni i mi?o?ci. Nie cz?sto mamy takie okazje. Gwiazdy wiedz? co robi?. Nale?y Ci si? przynajmniej kilka miesi?cy odpoczynku od wiecznego zabiegania. Je?li dobrze go wykorzystasz, b?dziesz mia? wiele energii, by znowu ruszy? z posad swoj? codzienno??. Co najwa?niejsze dla Ciebie w tym roku, to uzbroisz si? w cierpliwo?? , ktrej ostatnio tak Ci by?o brak , a ktra potrzebna Ci b?dzie, by odnowi? wiele zaniedbanych znajomo?ci i na nowo rozdmucha? p?omie? przyja?ni. Znowu b?dziesz mia? to , czego czasami tak bardzo by?o Ci brak. ?wiadomo?? ,?e ?ycie nadal t?tni wok? a Ty jeste? jego pe?nym werwy elementem.

KARIERA I PIENI?DZE

Przestaniesz narzeka? na brak gotwki. Pierwszy raz poczujesz ?e pieni?dzy nie jest za ma?o. Tym razem paradoksalnie nie b?d? Ci one potrzebne w nadmiarze. Pocz?tek roku, to czas mi?ego lenistwa w gronie bliskich Ci osb, czas bezpiecze?stwa, Twojego spokoju i odpoczynku. W gwiazdach wida? ju? nadchodz?ce o?ywienie w tak bardzo zajmuj?cych Ci? sprawach. Jeszcze nie b?dziesz wiedzia? w co w?o?y? r?ce. Kiedy ?wiat ruszy ostro do przodu, a zdarzenia b?d? wyprzedza?y Twoje my?li, wspomnisz pierwsze tygodnie roku, kiedy nic si? nie dzia?o, z rozrzewnieniem. W styczniu nie podejmuj jakichkolwiek wa?nych decyzji. Poczekaj jeszcze troch?. Wiem, ?e wiele spraw w bardzo szybkim tempie u?o?y si? przed Tob? jak na tacy, a mi?ym k?opotem b?dzie wybr spo?rd zdarze? tych , ktre naprawd? maj? dla Ciebie warto??.

ZDROWIE

Drobne dolegliwo?ci, nie b?d? mia?y wp?ywu na oglny stan Twojego zdrowia. Na szcz??cie widz? , ?e nadchodz? dni , w ktrych b?dziesz mia? okazj? do wielu rado?ci i ?miechu. Poczucie humoru b?dzie Ci dopisywa? i bez wi?kszych napi?? emocjonalnych zdo?asz pokona? dokuczaj?cy Ci czasami stan niepewno?ci.


Zadzwo? teraz - tel. stacjonarne

0-700 682 011 Wr?ka Akima
0-700 682 016 Ewa Kulejewska
0-700 682 083 Joanna Wi?niewska
0-700 682 034 Magdalena Rutkowska
0-700 682 038 Agnieszka Wdowczyk
0-700 682 087 Wr?bita Zefir
0-700 682 085 Jasnowidz Amala
0-700 682 084 Magdalena Zi?ba
0-700 682 035 Sylwester Chorodecki
0-700 682 037 Ezoteriusz
0-700 682 015 Joanna Gulweig
0-700 682 013 Merkurja
0-700 682 032 Tarocistka Beata
0-700 682 014 Wr?bita Maciej
0-700 682 012 Wr?ka Renata

Zadzwo? teraz - tel. kom.

*740 80 16 Ewa Kulejewska
*740 80 83 Joanna Wi?niewska
*740 80 34 Magdalena Rutkowska
*740 80 38 Agnieszka Wdowczyk
*740 80 11 Wr?ka Akima
*740 80 87 Wr?bita Zefir
*740 80 85 Jasnowidz Amala
*740 80 84 Magdalena Zi?ba
*740 80 35 Sylwester Chorodecki
*740 80 37 Ezoteriusz
*740 80 15 Joanna Gulweig
*740 80 13 Merkurja
*740 80 35 Tarocistka Beata
*740 8014 Wr?bita Maciej
*740 80 12 Wr?ka Renata

Wy?lij SMSa z pytaniem na 72123

HOR.EK.Czy jestem w ...
HOR.JW.Jak to zrobi? ...
HOR.MR.Poznam kogo? ...
HOR.AW.Dostan? prac? czy ...
HoR.AK.Czy wrci do ...
HOR.MZ.Czy On mnie ...
HOR.AM.Jak zdoby? ...
HOR.WZ.Prosze daj mi ...
HOR.SCH Jakie s? ...
HOR.EZ Od kiedy ...
HOR.JG.Powiedz mi ...
HOR.WMR.Prosze daj mi ...
HOR.TB.Jakie s? ...
HOR.WM.Od kiedy ...
HOR.WR.Jak to ...

Horoskopy dla Skorpiona

..................Tarot dla Ciebie...............

?mier?
?mier?

Dzie? transformacji.


Dowiedz si? wi?cej

Reklama

Horoskop codzienny, tygodniowy, miesi?czny i roczny. Sprawd? dat? urodzenia i dowiedz si? co przynis? Ci los. Horoskop mi?osny, chi?ski, numerologia, runy. Sprawd? co wiedz? o Twojej przysz?o?ci wr?ki, jasnowidze i taroci?ci. Najnowszy horoskop na 2015 rok. Sprawd? przysz?o?? ju? dzisiaj.