B??d: Access denied for user 'saneady'@'localhost' (using password: NO)

Jasnowidz Amala

Jasnowidz Amala Amala to wyj?tkowa kobieta posia...

Agnieszka Wdowczyk

Agnieszka Wdowczyk Praktycznie od kiedy pami?tam i...

Wr?ka Renata

Wr?ka Renata Pami?tajcie ka?de pytanie jest wa?ne!...

W?bita Zefir

Wr?bita Zefir Wr?bita Marcin Wierzbicki przyj?? na d...

Joanna Wi?niewska

Joanna Wi?niewska Nazywam si? Joanna Wi?niewska. J...

Tarocistka Beata

Tarocistka Beata Nazywam si? Beata. ?wiat ezoteryk...

Magdalena Zi?ba

Magdalena Zi?ba Sztuk? czytania z runw opanowa?a d...

Merkurja

Merkurja Merkurja - filozof, astrolog, angeolog, t...

Joanna Gulweig

Joanna Gulweig Kontaktuj? si? ze ?wiatem niewidocz...

Magdalena Rutkowska-Odero

Magdalena Rutkowska-Odero Karty zawsze by?y cz??ci...

Sylwester Chordecki

Sylwester Chordecki Wr?bita Sylwester Chordecki urod...

Ewa Kulejewska

Ewa Kulejewska Runy mnie wybra?y. Runy chroni?, le...

Wr?ka Akima

Wr?ka Akima Runy s? tylko i wy??cznie drogowskazem, ...

Wr?bita Maciej

Wr?bita Maciej Wr?bita Maciej bardzo ch?tnie zajmuje s...

 • Ezoteriusz

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Jasnowidz Amala

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Agnieszka Wdowczyk

  sobota, 22 stycznia 2011 21:58
 • Wr?ka Renata

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • W?bita Zefir

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Joanna Wi?niewska

  sobota, 22 stycznia 2011 22:14
 • Tarocistka Beata

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Magdalena Zi?ba

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Merkurja

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Joanna Gulweig

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Magdalena Rutkowska-Odero

  sobota, 22 stycznia 2011 21:31
 • Sylwester Chordecki

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Ewa Kulejewska

  sobota, 22 stycznia 2011 22:07
 • Wr?ka Akima

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Wr?bita Maciej

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19

Rak 2014

Horoskop na 2014 dla RAKA 22 VI - 22 VII


Pocz?tek roku przyniesie troch? trudno?ci. Prawdopodobnie nie dokonali?cie dobrego wyboru, potwierdza to S?o?ce w opozycji. Jaka? prawda zosta?a ukryta lub po prostu nie dostrzegli?cie dobrej drogi. Pocz?tek roku to dobry czas na podj?cie decyzji. Niektre Raki postanowi? zmieni? swoje miejsca pracy i miejsca zamieszkania. Latem przez wasz znak przejdzie Mars, ktry by? mo?e zmusi niektre Raki do wi?kszego zaj?cia si? sprawami domowymi, mog? to by? remonty, przeprowadzki. Musicie te? uwa?a?, a?eby pow?ci?gn?? swoje emocje, nadmierna nerwowo?? prowadzi? mo?e do niepotrzebnych k?tni. Oglnie rok mo?e by? trudny, dla tych Rakw, ktre nie wykorzystaj? dobrych mo?liwo?ci, pojawiaj?cych si? na pocz?tku roku. Je?li dobrze wykorzystacie ten czas i dokonacie zmian, u?o?ycie sobie ?ycie na jaki? czas. Uk?ad planet sugeruje pojawienie si? ludzi pomocnych w dalszych waszych przedsi?wzi?ciach.

Najlepszy dzie? tygodnia: wtorek, poniedzia?ek dla spraw domowych

Kolor: niebieski, srebrny, bordowy


Zadzwo? teraz - tel. stacjonarne

0-700 682 011 Wr?ka Akima
0-700 682 016 Ewa Kulejewska
0-700 682 083 Joanna Wi?niewska
0-700 682 034 Magdalena Rutkowska
0-700 682 038 Agnieszka Wdowczyk
0-700 682 087 Wr?bita Zefir
0-700 682 085 Jasnowidz Amala
0-700 682 084 Magdalena Zi?ba
0-700 682 035 Sylwester Chorodecki
0-700 682 037 Ezoteriusz
0-700 682 015 Joanna Gulweig
0-700 682 013 Merkurja
0-700 682 032 Tarocistka Beata
0-700 682 014 Wr?bita Maciej
0-700 682 012 Wr?ka Renata

Zadzwo? teraz - tel. kom.

*740 80 16 Ewa Kulejewska
*740 80 83 Joanna Wi?niewska
*740 80 34 Magdalena Rutkowska
*740 80 38 Agnieszka Wdowczyk
*740 80 11 Wr?ka Akima
*740 80 87 Wr?bita Zefir
*740 80 85 Jasnowidz Amala
*740 80 84 Magdalena Zi?ba
*740 80 35 Sylwester Chorodecki
*740 80 37 Ezoteriusz
*740 80 15 Joanna Gulweig
*740 80 13 Merkurja
*740 80 35 Tarocistka Beata
*740 8014 Wr?bita Maciej
*740 80 12 Wr?ka Renata

Wy?lij SMSa z pytaniem na 72123

HOR.EK.Czy jestem w ...
HOR.JW.Jak to zrobi? ...
HOR.MR.Poznam kogo? ...
HOR.AW.Dostan? prac? czy ...
HoR.AK.Czy wrci do ...
HOR.MZ.Czy On mnie ...
HOR.AM.Jak zdoby? ...
HOR.WZ.Prosze daj mi ...
HOR.SCH Jakie s? ...
HOR.EZ Od kiedy ...
HOR.JG.Powiedz mi ...
HOR.WMR.Prosze daj mi ...
HOR.TB.Jakie s? ...
HOR.WM.Od kiedy ...
HOR.WR.Jak to ...

Horoskopy dla Raka

Horoskop codzienny
Horoskop tygodniowy
Horoskop miesi?czny
Horoskop roczny
Horoskop mi?osny
Runy
Horoskop chi?ski
Horoskop urodzeniowy

..................Tarot dla Ciebie...............

Odwrcony Ksi??yc
Odwrcony Ksi??yc

Z?uda , z?y humor , smutek.


Dowiedz si? wi?cej

Reklama

Horoskop codzienny, tygodniowy, miesi?czny i roczny. Sprawd? dat? urodzenia i dowiedz si? co przynis? Ci los. Horoskop mi?osny, chi?ski, numerologia, runy. Sprawd? co wiedz? o Twojej przysz?o?ci wr?ki, jasnowidze i taroci?ci. Najnowszy horoskop na 2014 rok. Sprawd? przysz?o?? ju? dzisiaj.