B??d: Access denied for user 'saneady'@'localhost' (using password: NO)

Agnieszka Wdowczyk

Agnieszka Wdowczyk Praktycznie od kiedy pami?tam i...

W?bita Zefir

Wr?bita Zefir Wr?bita Marcin Wierzbicki przyj?? na d...

Ewa Kulejewska

Ewa Kulejewska Runy mnie wybra?y. Runy chroni?, le...

Tarocistka Beata

Tarocistka Beata Nazywam si? Beata. ?wiat ezoteryk...

Magdalena Rutkowska-Odero

Magdalena Rutkowska-Odero Karty zawsze by?y cz??ci...

Wr?bita Maciej

Wr?bita Maciej Wr?bita Maciej bardzo ch?tnie zajmuje s...

Jasnowidz Amala

Jasnowidz Amala Amala to wyj?tkowa kobieta posia...

Wr?ka Akima

Wr?ka Akima Runy s? tylko i wy??cznie drogowskazem, ...

Merkurja

Merkurja Merkurja - filozof, astrolog, angeolog, t...

Ezoteriusz

EZOTERIUSZ Ezoteriusz od dzieci?stwa wzrasta? w zn...

Joanna Wi?niewska

Joanna Wi?niewska Nazywam si? Joanna Wi?niewska. J...

Wr?ka Renata

Wr?ka Renata Pami?tajcie ka?de pytanie jest wa?ne!...

Joanna Gulweig

Joanna Gulweig Kontaktuj? si? ze ?wiatem niewidocz...

Magdalena Zi?ba

Magdalena Zi?ba Sztuk? czytania z runw opanowa?a d...

 • Sylwester Chordecki

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Agnieszka Wdowczyk

  sobota, 22 stycznia 2011 21:58
 • W?bita Zefir

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Ewa Kulejewska

  sobota, 22 stycznia 2011 22:07
 • Tarocistka Beata

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Magdalena Rutkowska-Odero

  sobota, 22 stycznia 2011 21:31
 • Wr?bita Maciej

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Jasnowidz Amala

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Wr?ka Akima

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Merkurja

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Ezoteriusz

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Joanna Wi?niewska

  sobota, 22 stycznia 2011 22:14
 • Wr?ka Renata

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Joanna Gulweig

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19
 • Magdalena Zi?ba

  sobota, 22 stycznia 2011 21:19

Lew 2014

Horoskop na 2014 dla LWA 23 VII - 23 VIII


Przemieszczaj?cy si? przez wasz znak Saturn, mo?e wprowadzi? pewne ograniczenia, ale b?d? one bardziej natury psychiczne, ni? rzeczywistych ogranicze? stawianych przez rzeczywisto?? ?yciow?. Tym bardziej, ?e ju? jesieni? wejdzie do waszego znaku planeta Wenus. Zatem wiele Lww b?dzie musia?o przezwyci??y? powa?ne trudno?ci, co spowoduje wyj?cie z impasu, mo?liwo?? u?o?enia wszystkich, trudnych spraw. Niektre Lwy dostan? nowe posady, a niektre zostan? awansowane. Wchodz?ca do waszego znaku Wenus przyczyni si? do poznania dobrego partnera ?yciowego, zakupu nieruchomo?ci i komfortowego rozwoju sytuacji. Los mo?e obsypa? was swoimi darami i w efekcie trudno?ci, pi?trzone przez ?ycie b?d? dobr? szko?? na przysz?o??. Los toczy? si? ko?em b?dzie, ale potoczy si? w lepsz? i ja?niejsz? stron? ?ycia.

Najlepszy dzie? tygodnia: niedziela

Kolor: czerwony, z?oty, pomara?czowyReklama

Zadzwo? teraz - tel. stacjonarne

0-700 682 011 Wr?ka Akima
0-700 682 016 Ewa Kulejewska
0-700 682 083 Joanna Wi?niewska
0-700 682 034 Magdalena Rutkowska
0-700 682 038 Agnieszka Wdowczyk
0-700 682 087 Wr?bita Zefir
0-700 682 085 Jasnowidz Amala
0-700 682 084 Magdalena Zi?ba
0-700 682 035 Sylwester Chorodecki
0-700 682 037 Ezoteriusz
0-700 682 015 Joanna Gulweig
0-700 682 013 Merkurja
0-700 682 032 Tarocistka Beata
0-700 682 014 Wr?bita Maciej
0-700 682 012 Wr?ka Renata

Zadzwo? teraz - tel. kom.

*740 80 16 Ewa Kulejewska
*740 80 83 Joanna Wi?niewska
*740 80 34 Magdalena Rutkowska
*740 80 38 Agnieszka Wdowczyk
*740 80 11 Wr?ka Akima
*740 80 87 Wr?bita Zefir
*740 80 85 Jasnowidz Amala
*740 80 84 Magdalena Zi?ba
*740 80 35 Sylwester Chorodecki
*740 80 37 Ezoteriusz
*740 80 15 Joanna Gulweig
*740 80 13 Merkurja
*740 80 35 Tarocistka Beata
*740 8014 Wr?bita Maciej
*740 80 12 Wr?ka Renata

Wy?lij SMSa z pytaniem na 72123

HOR.EK.Czy jestem w ...
HOR.JW.Jak to zrobi? ...
HOR.MR.Poznam kogo? ...
HOR.AW.Dostan? prac? czy ...
HoR.AK.Czy wrci do ...
HOR.MZ.Czy On mnie ...
HOR.AM.Jak zdoby? ...
HOR.WZ.Prosze daj mi ...
HOR.SCH Jakie s? ...
HOR.EZ Od kiedy ...
HOR.JG.Powiedz mi ...
HOR.WMR.Prosze daj mi ...
HOR.TB.Jakie s? ...
HOR.WM.Od kiedy ...
HOR.WR.Jak to ...

Horoskopy dla Lwa

..................Tarot dla Ciebie...............

Odwrcony ?wiat
Odwrcony ?wiat

Odwo?asz podr? ,szcz??cie przesta?o Ci sprzyja?.


Dowiedz si? wi?cej

Reklama

Horoskop codzienny, tygodniowy, miesi?czny i roczny. Sprawd? dat? urodzenia i dowiedz si? co przynis? Ci los. Horoskop mi?osny, chi?ski, numerologia, runy. Sprawd? co wiedz? o Twojej przysz?o?ci wr?ki, jasnowidze i taroci?ci. Najnowszy horoskop na 2014 rok. Sprawd? przysz?o?? ju? dzisiaj.